Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Basic information
The Raków Commune ( the administrative district) is located in the Kielce County, the Świętokrzyskie Voivodeship, in south-central Poland. It covers an area of about 73.78 square miles (191,087 km2) whence 42% is the agricultural land and 54% is the forest. The Raków commune in 2010 had a population of 5987. The administrative district comprises of 28 villages including Raków, which is the largest and it is the seat of the Local Goverment. The administrative district area is the part of two mesoregions: The Szydłowski Foothills and The Świętokrzyskie Mountains. Across the central part of the Raków commune flows the Czarna (Black) River.

Poland was a conglomeration of many different nationalities and religions even before The Union of Lublin, when the Polish–Lithuanian Commonwealth upraised in virtue of the international agreement, and before the Warsaw Confederation, which granted the religious freedom to all citizens. Beside the most numerous population of Poles and Lithuanians, the country was inhabited by Russians, Armenians, Jews, Germans, Tatars and also arriving Scotts, Italians, Dutch and French people, who often was fleeing from the Counter-Reformation. Such a large number of national minorities was associated with the diversity of religions – from Catholics, Lutherans, Calvinists, Orthodoxians, through Jews and Islamists, to Anabaptists, Mennonites and Arians.

Podkategorie

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.