Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

jpk

W związku z obowiązkiem prowadzenia od 2018 roku elektronicznej ewidencji VAT, Urząd Gminy w Rakowie zaprasza wszystkich mikroprzedsiębiorców z terenu gminy Raków, którzy są podatnikami VAT, na szkolenie które odbędzie się w budynku remizy OSP w Rakowie w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 9:00.

Szkolenie jest bezpłatne i poprowadzą je pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.