Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

krowa 2 pixabay

Urząd Gminy w Rakowie informuje o możliwości uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jednocześnie informuje się, że w Urzędzie można również zgłosić urodzenie, sprzedaż, padnięcie itp. zwierząt gospodarskich, a także zamówić pulę kolczyków czy ich duplikaty oraz odebrać paszport.

Wszelkie informacje w Urzędzie Gminy w Rakowie, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 41 3535018.

Osoba odpowiedzialna podinspektor w UG Raków- mgr Ewa Szpak

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.