Herb RAKOW Święta
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

zboze

Listy Odmian Zalecanych na rok 2018 dla województwa świętokrzyskiego przedstawiają się następująco:

asf glw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach przekazuje zaproszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na szkolenie dotyczące występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz sposobami zapobiegania wystąpienia tej choroby.

Szkolenie odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2018 r w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i jest kierowane przede wszystkim do hodowców trzody chlewnej.

arimr 450

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internctu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.