Drukuj
Kategoria: Informacje, aktualności - ochrona środowiska
|
|
Odsłony: 1140

natura

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach planuje uruchomić linię kredytową dla mieszkańców biorących udział w gminnym projekcie dotyczącym instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach.

Z aktualnych założeń dotyczących finansowania OZE ze środków RPO wynika, że dofinansowanie do instalacji wyniesie 60 %, zatem mieszkaniec musi pokryć pozostałe 40%.

Mając powyższe na uwadze WFOŚiGW rozważa możliwość udzielania pożyczek mieszkańcom, którzy nie posiadają środków na wkład własny. Byłaby to pożyczka zwrotna udzielana na następujących zasadach:

- do 95% różnicy pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi,  a dotacją ze środków RPO, oprocentowanie stałe – 3% w skali roku.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców uzyskaniem pożyczki ze środków WFOŚiGW w Kielcach na wkład własny prosimy o zgłaszanie się do tut. Urzędu Gminy pok. nr 11, lub telefonicznie 041/3535018 wew. 36 w terminie do końca marca 2017 r.

wfosigw