Drukuj
Kategoria: Informacje, aktualności - ochrona środowiska
|
|
Odsłony: 1790

smog

Niska emisja jest zjawiskiem dotykającym zarówno miasta jak i obszary typowo wiejskie. Szczególnie dobrze można ją zaobserwować każdej jesieni i zimy jako zadymienie unoszące się, i często, w przypadku bezwietrznej pogody, utrzymujące się w pobliżu domów opalanych przez indywidualne kotłownie oraz jako zanieczyszczenie powietrza w bezpośrednim obrębie drogi. Definicja niskiej emisji mówi o zanieczyszczeniach wydobywających się ze źródeł na wysokości poniżej 40 m.

Główną przyczyną niskiej emisji są niskosprawne piece i kotły na paliwa stałe, w szczególności na węgiel i jego odmiany (koks, muł węglowy, flot…). Niestety spalanie węgla w starych kotłach c.o. czy w piecach kaflowych powoduje, że w procesie spalania powstają duże ilości pyłów i substancji chemicznych takich jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) włącznie z benzo(α)pirenem, dioksyny i furany oraz węglowodory alifatyczne, aldehydy i ketony, a także metale ciężkie.

Substancje te mogą wywoływać różne, czasami bardzo ciężkie choroby (astmę oskrzelową, kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego, a także bezpłodność). Mogą też pogarszać stan chorych cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca czy układu oddechowego (nawet w powiązaniu z zachorowaniem na obturacyjne zapalenie płuc) i alergii.  W skrajnych przypadkach mogą prowadzić do nadciśnienia, a nawet zawału serca. Mogą także zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

wfosigw

Niska emisja może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. W jej wyniku pojawiają się wady genetyczne u dzieci, a także częściej występuje u nich ostra choroba układu oddechowego.

Mając to na uwadze Gmina Raków chce ubiegać się o dofinansowanie na działania ograniczające to szkodliwe zjawisko. Pierwszym niezbędnym krokiem w tym celu jest przygotowanie dokumentu planistycznego tzw. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest on konieczny w przypadku wielu konkursów, w tym przede wszystkim związanych ze wsparciem udzielanym z Funduszy Europejskich.

Dokument będzie gotowy do połowy bieżącego roku.