Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 20.04.2017 do godz. 08:00 dnia 21.04.2017
Przebieg: Prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C.

Więcej informacji w załączniku.

zima wiatr px 450

Ważność: od godz. 10:20 dnia 18.04.2017 do godz. 09:00 dnia 19.04.2017.

Przebieg: W ciągu dnia, przed południem, prognozuje się występowanie opadów śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 5 cm do 8 cm. Po południu opady śniegu przejdą w opady deszczu ze śniegiem. W nocy ponownie wystąpią opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 3 cm na wschodzie województwa do 12 cm miejscami na zachodzie.

HPAI plakat 01

Poniżej zamieszczamy informację Głównego Lekarza Weterynarii o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

pozar pixabay CC0 450

Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów na łąkach, nieużytkach rolnych i sąsiadujących z nimi lasach. Ma to związek z wypalaniem suchych traw, głównie przez rolników.

Nie wypalaj traw - nie niszcz środowiska naturalnego, mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego.
Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz zdrowia i życia swojego oraz innych osób.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.