Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

GLW ulotka 1

asf PIW 2017 2

Zasady bioasekuracji dla gospodarstw (ferm) utrzymujących trzodę chlewną

deszcz px 450
 
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 27.04.2017 do godz. 12:00 dnia 28.04.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm.

Szczegółowe informacji w załączniku.

Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 20.04.2017 do godz. 08:00 dnia 21.04.2017
Przebieg: Prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C.

Więcej informacji w załączniku.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.