Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
grad
Od godz. 15:00 dnia 10.07.2017 do godz. 01:00 dnia 11.07.2017 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm do 45 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Więcej informacji w załączniku.

GLW ulotka 1

asf PIW 2017 2

Zasady bioasekuracji dla gospodarstw (ferm) utrzymujących trzodę chlewną

deszcz px 450
 
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 27.04.2017 do godz. 12:00 dnia 28.04.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm.

Szczegółowe informacji w załączniku.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.