Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

 

Zapraszamy wszystkich na akcję honorowego oddawania krwi "Krew Darem Życia".

15 września 2019 r. (niedziela) w Dębnie od godz. 13.00 w trakcie uroczystości religijno-obyczajowej pn. "W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli" będzie możliwość oddania krwi w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Poniżej niezbędne informacje (plakt oraz ulotka) dla potencjalnych krwiodawców.

Każdy kto odda krew otrzyma drobny upominek, wśród wszystkich rozlosowane zostaną nagrody.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub nowego prawa jazdy.

01

02

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.