Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

W ramach promocji działań wynikających z Rządowego Programu Senior+, Wojewoda Świętokrzyski w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica przy ulicy Zamkowej w Kielcach organizuje imprezę plenerową pn. "Senioralia" poświęconą zagadnioniom bezpieczeństwa, aktywności senioró oraz integracji międzypokoleniowej rodzin.

W trakcie spotkania, dla wszystkich mieszkańców województwa, dostępne będą stoiska informacyje instytucji państwowych odpowiedzialnych za wspieranie senioró i ich rodzin w trudach życia codziennego. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiego Inspektoriatu Inspekcji Handlowej, Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Świętokrzyskiego Klubu "Amazonki" oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Serdecznie zachęcamy do udziału w organizowanym wydarzeniu.

01

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.