Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Wójt gminy Raków Damian Szpak otrzymał z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach wsparcia przewiduje się dofinansowanie zadań pn.:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320;

2. Przebudowa drogi w miejscowości Rembów dz. nr ewid. 927 w km 0+000 do km 0+692.

Wysokość dotacji wynosić będzie 681 000,00 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Gmina Raków jest jedną z siedmiu jednostek samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego oraz jedną z dwóch gmin powiatu kieleckiego, które otrzymały wsparcie finansowe.

Dariusz Jóźwik

{gallery}2019/promesa_dla_gminy_rakow_na_przebudowe_drog/{/gallery}

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.