Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Dnia 24 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 odbyły się w WDK w Kielcach rejonowe eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach dla powiatu kieleckiego. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:
- klas I – III
- klas IV – VI

W eliminacjach brało udział 22 uczestników. Jury oceniało według następujących kryteriów: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych dzieci, interpretacja utworów, kultura słowa, wyraz artystyczny. Każdy uczestnik miał za zadanie zaprezentowanie dwóch wierszy lub wiersza i fragmentu prozy dziecięcej.

Konkurs miał na celu rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą i rozwijanie zdolności recytatorskich.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
Kl. II – Antonina Zapart, Nikola Wojsa, Zuzanna Urbanowska, Jakub Opatowicz, Kacper Wojsa (opiekun- pani Anna Wojsa)
Kl. III – Marta Kijanka, Zuzanna Sienek (opiekun- pani Monika Wróbel)
Kl. IV – Mikołaj Kosela (opiekun- pani Sylwia Rycombel- Wiejas)
Kl. V – Wiktor Fortuński, Patrycja Wojsa, Martyna Sławska (opiekun- pani Sylwia Rycombel- Wiejas)

Przewodniczący komisji podkreślił wysoki poziom konkursu. Do etapu wojewódzkiego przeszli uczniowie kl. II – Antonina Zapart, Nikola Wojsa, Zuzanna Urbanowska, Jakub Opatowicz oraz kl. V – Patrycja Wojsa. Wymienieni uczniowie będą reprezentować szkołę na szczeblu wojewódzkim dnia 7 maja 2019r. Gratulujemy im i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Wojsa
Zespól Szkolno – Przedszkolny w Rakowie

{gallery}2019/xxix_ogolnopolski_maly_konkurs_recytatorski/{/gallery}

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.