Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Sześć placówek oświatowych i jedna organizacja wzięło udział w VIII Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych 2019 zorganizowany pod patronatem wójta gminy Raków we współpracy z parafią rzymsko-katolicką w Rakowie.

10 kwietnia 2019 r. w budynku remizy OSP w Rakowie jury konkursowe w składzie: Mariusz Ściana – wicestarosta powiatu kieleckiego, Damian Szpak – wójt gminy Raków, ks. Paweł Mackiewicz – proboszcz parafii Raków, Halina Łukasik i Krystyna Jóźwik dokonało rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczyło dyplomy i nagrody.

Powitania zebranych uczestników dokonali wójt i wicestarosta, a piękną przemowę wygłosił ks. proboszcz.

Następnie ww. jury przystąpiło do trudnego zadania jakim była ocena przygotowanych prac.

Po zsumowaniu punktacji przystąpiono do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 

Wyniki VIII Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ociesękach;

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Szumsku;

III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie - Oddział Przedszkolny „Raczki”;

wyróżnienia – Szkoła Podstawowa w Szumsku; Oddział Przedszkolny w Bardzie; Szkoła Podstawowa w Bardzie; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie.

 

Gratulujemy serdecznie wszystkim wykonawcom i dziękujemy za pielęgnowanie tradycji i obrzędów wielkanocnych.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.