Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Sukces 5 Szumskiej Drużyny harcerskiej „Promień” i zajecie III miejsca w kategorii: zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne na 18 Powiatowym Przeglądzie Artystycznym w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, w gminie Masłów.

Wszystkie występy oceniały jury w składzie: hm. Izabela Paszowska, komendantka Hufca Kielce-Powiat, hm. Arkadiusz Szostak, zastępca komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej, dyrektor artystyczny Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, Michał Kopeć, kompozytor, dyrygent.

Organizatorami Przeglądu byli: Hufiec ZHP Kielce- Powiat i W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Wydarzenie swoim patronem honorowym objął wójt gminy Masłów Tomasz Lato i Starosta Powiatu Kieleckiego Mirosław Gębski.

 

Aneta Stepień-Bochenek

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.