Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

16 marca zespół Rakowskie Fijołecki reprezentował Gminę Raków na Dziecięcej Estradzie Folkloru w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Powołana do tego konkursu Rada Artystyczna, oceniała poziom występu, czyli czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania i interpretację. Zwracała uwagę również, na dobór repertuaru i zgodność etnologiczną.

W tegorocznej edycji Jury przyznało Rakowskim Fijołeckom II miejsce. Zespół zaprezentował dwie ludowe piosenki: „Gdzie ta moja baba?” i „A ty siwy gołąbku mój”. Do występu Rakowskich Fijołecków przygrywała Kapela Sióstr Piotrowicz.

Dziecięca Estrada Folkloru to dla zespołu okazja do skonfrontowania swoich umiejętności, a także do świetnej zabawy i integracji z zespołami, biorących udział w konkursie.

Dziękujemy kapeli, dzieciom i rodzicom za zaangażowanie.

Dziękujemy, także Wójtowi Gminy Raków p. Damianowi Szpakowi za udostępnienie autobusu.

Wróciliśmy bardzo zadowoleni i dumni z tego osiągnięcia, a także pełni inspiracji i motywacji do dalszej pracy.

Magdalena Wojsa

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.