Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

powiat kielecki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2019 roku pilotażowy program "Aktywny samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Moduł I w pok. 38, 39, poziom 0 lub pod numerem tel. 41 200 17 02, 41 200 17 04;

Moduł II w pok. 012, poziom -1 lub pod numerem tel. 41 200 17 05.

Anna Adamczyk
kierownik GOPS w Rakowie

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (aktywny_samorzad_2019.pdf)aktywny_samorzad_2019.pdf576 kB

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.