Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

soltys

Zwołuję obrady Zebrania Wiejskiego sołectwa Dębno na dzień 10 marca /niedziela/ b.r. o godz. 14.30 w mieszkaniu sołtysa. Celem zebrania są wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

W przypadku braku kworum (obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa) następne zebranie w II terminie zostanie przeprowadzone po upływie 15 minut od wyznaczonego I terminu.

Wójt Gminy Raków
Damian Szpak

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.