Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

4 lutego 2019 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa m.in. na terenie powiatu kieleckiego. Gmina Raków jest gminą, która corocznie rozpoczyna kwalifikację wojskową w naszym powiecie i tak też się stało w tym roku.

Uroczystego otwarcia kwalifikacji dokonali: starosta kielecki Mirosław Gębski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach ppłk Jarosław Molisak, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk mgr inż. Mirosław Smerdzyński oraz wójt gminy Raków Damian Szpak.

Podczas otwarcia kwalifikacji wszyscy podkreślali, jak ważną i odpowiedzialną misją jest służba wojskowa i zachęcali młodych mężczyzn do służby ojczyźnie i wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.

Z terenu naszej gminy wezwanie do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej otrzymało 28 mężczyzn z rocznika milenijnego tj. 2000.

Powiatowa komisja lekarska orzeka o zdolności do czynnej służby wojskowej zgłaszających się kandydatów. Nadaje im właściwą kategorię przydatności do służby.

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Kategoria "A" - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 (ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP), a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.
Kategoria "B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii "A", w czasie pokoju.
Kategoria "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.
Kategoria "E" – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Wszystkim młodym ludziom z terenu gminy Raków, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej serdecznie dziękujemy za spełnienie obywatelskiego obowiązku służby ojczyźnie.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.