Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001
W dniach 14-16.12.2018 harcerze z 5 Szumskiej Drużyny Harcerskiej wyruszyli do Zakopanego i na Słowacje Po Betlejemskie Świtało Pokoju.
W adwentowe czuwanie od 28 lat wpisuje się akcja Betlejemskiego Światło Pokoju, zapoczątkowana w Austrii w 1986 roku, a od 1991 roku realizowana w Polsce przez harcerzy ZHP.

Pomocą w dobrym przeżywaniu wędrówki BŚP są działania i inicjatywy podejmowane w ramach służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. W sposób szczególny drużyna dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym wyjazd mógł się odbyć.

Hasło tegorocznej edycji to „Światło, które łączy”. Światło niesie ze sobą pokój, pogłębia wiarę, przypomina o radości z narodzin Jezusa Chrystusa. Przypomina nam, że mamy być lepsi, życzliwsi, bardziej pomocni dla drugiego człowiek.

Niech to światło zaświeci w naszych sercach.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj
A. Stępień-Bochenek

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.