Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 01

Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach jest wydawcą książki „Ociesęki i okolice. Dziedzictwo małych ojczyzn”. Publikacja, poświęcona głównie przeszłości historycznej Ociesęk, jednej z najpiękniej położonych pod względem krajobrazowym miejscowości południowej części Gór Świętokrzyskich, to efekt kilkuletniej pracy. Rozpoczęła się ona w maju 2014 r. od zorganizowania przez OSP w Ociesękach sesji popularno-naukowej „Dziedzictwo małych ojczyzn – Ociesęki i okolice”.

Do współpracy przy doborze treści spotkania zaproszono kilku znanych regionalistów i historyków, zajmujących się przeszłością ziemi świętokrzyskiej. W trakcie sesji zaprezentowano referaty poświęcone przeszłości archeologicznej i osadniczej wybranych terenów gminy Raków, historii parafii Ociesęki oraz jednej z ważniejszych bitew powstania 1863 r., jaka rozegrała się pod Ociesękami. Gościem specjalnym spotkania był ukraiński historyk Aleksander Zinczenko, autor książki „Godzina papugi”, której jednym z bohaterów jest pochodzący z Ociesęk Ludwik Domoń, polski oficer, który uniknął Katynia i walczył pod Monte Cassino. Wśród licznie zgromadzonych uczestników sesji, w tym mieszkańców Ociesęk i gminy Raków, znaleźli się także potomkowie ostatniego dziedzica Ociesęk Józefa Kmity. Poruszana tematyka, związana zwłaszcza z okolicznościami utworzenia w początkach XVII wieku katolickiej parafii Ociesęki w sąsiedztwie ariańskiego Rakowa okazała się na tyle ciekawa, że pojawił się pomysł uzupełnienia zebranych materiałów, opracowania nowych tematów oraz ich wydania w formie publikacji książkowej.

Publikacja jest pracą zbiorową pod redakcją znanego regionalisty Dariusza Kaliny, który czuwał nad całością pracy i zadbał o jej wartość merytoryczną. W książce znajdziemy informacje nie tylko o przeszłości Ociesęk i miejscowej parafii, bitwach i potyczkach z czasów Powstania Styczniowego, działaniach partyzanckich i frontowych z czasów II wojny światowej, ale też o niektórych wątkach z historii innych miejscowości położonych na terenie gminy Raków – Barda, Rembowa, Szumska czy Pągowca.

Historię każdej miejscowości tworzą konkretni ludzie, którzy swoją pracą i działaniem na rzecz lokalnej społeczności tworzą jej dziedzictwo. W historii Ociesęk, od początku powstania tej miejscowości do czasów współczesnych było wiele osób, które swoją pracą i działalnością społeczną budowały jej wyjątkową pozycję wśród okolicznych wsi. Ich nazwiska wielokrotnie pojawiają się na łamach tej książki, a jednym z celów jej wydania było ich zachowanie w pamięci potomnych.

Publikacja została dofinansowana ze środków Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Kieleckiego i Gminy Raków.

01

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.