Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

wojt

Szanowni Państwo,
Kończąc trzecią kadencję na stanowisku Wójta Gminy Raków pragnę podziękować Państwu za wsparcie moich działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju Naszej Gminy.

Szczególne podziękowania kieruję do Was drodzy Mieszkańcy Gminy Raków. Dzięki Waszym głosom poparcia miałam możliwość reprezentowania naszej gminy przez ostatnie 12 lat. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy docenili moją pracę i oddali na mnie głos również w tych wyborach, ale także wszystkim, którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z urzędu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że zawsze można więcej i lepiej. Przez te 12 lat działałam i angażowałam się w pracę całym sercem i dzięki temu udało się w tym czasie dokonać wielu zmian na lepsze. Jestem w stu procentach przekonana, że pomimo wszystko warto było się starać, stawiać czoła często niesprawiedliwej krytyce, którą mam nadzieję zweryfikuje historia. Jako mieszkanka tej gminy, nadal będę interesowała się sprawami samego Rakowa i każdej miejscowości. Zachęcam do tego także wszystkich, którym los naszej Małej Ojczyzny nie jest obojętny.

Żywię nadzieję, że mój następca będzie kontynuował rozpoczęte działania. Życzę mojemu następcy, aby udało mu się dotrzymać przedwyborczych obietnic i aby spełnił wszelkie oczekiwania i nadzieje w nim pokładane. Nowej Radzie Gminy życzę przede wszystkim umiejętności dialogu oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń dotyczących wspólnoty samorządowej.

Od dnia wyboru mnie na Wójta Gminy Raków minęło już 12 lat. Dzięki przychylności i pracowitości wielu życzliwych mi ludzi, których dane mi było spotkać na drodze mojego życia i pracy wiele udało się dokonać i zmienić. Dziękuję im za to.

Za wzorową współpracę pragnę podziękować pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i ich pracownikom. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom, pracownikom obsługi, kierownikowi Ośrodka Zdrowia w Rakowie i pracownikom służby zdrowia, kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie i pracownikom opieki społecznej, dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej i pracownikom instytucji kultury, przedstawicielom organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych, policji, członkiniom i członkom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękuję szefom zakładów pracy, zarówno państwowych jak i spółdzielczych i prywatnych. Dziękuję Wam za życzliwość i wsparcie nie tylko moralne, ale i finansowe dla organizowanych na terenie gminy imprez i uroczystości.

Słowa uznania i podziękowania kieruję do kierowników i członków chóru Chorał oraz Zespołu Rakowskie Fijołecki za współtworzenie piękna i podtrzymywanie tradycji polskiej kultury oraz promocję Gminy Raków.

Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności składam na ręce księży proboszczów naszych parafii. Doceniam zaangażowanie księży w pracę na rzecz swoich parafii, udział w rozwoju życia duchowego miejscowej społeczności oraz inicjatywy integrujące mieszkańców.

Dziękuję wszystkim życzliwym mi mieszkańcom gminy. Z Państwa życzliwością, sympatią, dowodami szacunku spotykałam się na co dzień. Nie ukrywam, że było mi to bardzo potrzebne i podtrzymujące na duchu, zwłaszcza w chwilach trudnych. Dziękuję wszystkim tym, których tu nie wymieniłam, a którzy na słowa uznania i podziękowania zasługują.

 

Z wyrazami szacunku
Alina Siwonia
Wójt Gminy Raków

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.