Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

2018 rok jest rokiem wyjątkowego dla nas Polaków święta – to rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego też wiele instytucji, organizacji i fundacji w ramach swoich działań ogłasza konkursy grantowe na projekty tematycznie związane z promowaniem i propagowaniem patriotyzmu w różnych środowiskach.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki konkursu dotacyjnego nasze stowarzyszenie uzyskało wsparcie na realizację zadania publicznego pt. „Spotkania z Niepodległą” – zadanie publiczne z zakresu kultury. W ramach działań GTS Raków zorganizowało różnorodne działania podczas tegorocznych 26 Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

Z inicjatywy Gminnego Towarzystwa Sportowego w Rakowie terenie gminy Raków w dniach od 10 – 14 września 2018 we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi zorganizowane zostały dla dzieci i młodzieży innowacyjne zajęcia promujące patriotyzm pt. „Spotkania z Niepodległą – innowacyjna lekcja patriotyzmu”.

Działanie miało na celu rozwój postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń oraz wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych. Do udziału w działaniu nasze stowarzyszenie zaprosiło uczniów lokalnych szkół od najmłodszych do najstarszych, którzy poprzez połączenie nauki i zabawy poznawali bohaterów narodowych oraz historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Do realizowanych działań włączyło się 5 szkół z terenu gminy Raków. Niesamowitą atrakcją były wielkoformatowe patriotyczne puzzle, które przedstawiały: Józefa Piłsudskiego, granice Polski przed i po II wojnie światowej oraz godło Polski. Dodatkowo przygotowane zostały rebusy, podchody, konkursy wiedzy, konkurs plastyczny, quizy i krzyżówka o tematyce patriotycznej.

Zabawowa – innowacyjna lekcja patriotyzmu umożliwiła propagowanie historii Niepodległej Polski wśród młodego pokolenia naszej gminy, wzbudziła w nich poczucie dumy z naszych narodowych symboli, wykształciła postawy patriotyczne do tradycji narodowych i uświadomiła młodemu pokoleniu jak ważna dla nas jest pamięć o dawnych wydarzeniach, pielęgnowanie pamięci i historii Niepodległej Polski.

W ramach działania każdy uczestnik zabawy otrzymał na pamiątkę Informator Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich” oraz gadżety związane z 26 EDD. Dodatkowo wśród uczestników rozdysponowane zostały otrzymane gadżety – przypinki, pocztówki, torby bawełniane oraz książki promujące zabytki z regionu świętokrzyskiego.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorom szkół oraz nauczycielom z terenu gminy Raków za współpracę i włączenie się w organizację działań podczas tegorocznych 26 Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

Paulina Szewczyk

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.