Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Nawiązując do dawnych tradycji związanych z hodowlą gęsi na ziemiach rakowskich w dniu 14 października 2018 roku w Rakowie zorganizowano wydarzenie kulturalne – warsztaty oraz konkurs kulinarny pn. „Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny”. Ideą organizowanego wydarzenia jest promocja regionalnych tradycji kulinarnych, popularyzowanie gęsiny jako produktu regionalnego, promowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego, upowszechnianie walorów smakowych gęsiny oraz budowanie więzi wśród lokalnej społeczności.

Tematem wiodącym wydarzenia były warsztaty oraz konkurs kulinarny. Na organizowane wydarzenie przybyło wiele wspaniałych gości. Podczas wydarzenia mieliśmy zaszczyt powitać: Pana Piotra Żołądka Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Panią Edytę Marcinkowską Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Panią Małgorzatę Stanioch Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Pana Zdzisława Pniewskiego Wiceprezesa Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Panią Agnieszkę Łodej Dyrektor Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Panią Gabrielę Król Prezesa Stowarzyszenia „Gęś kielecka z tradycjami”, Panią Jadwigę Skotnicką.

Wydarzenie kulturalne otworzyła Pani Alina Siwonia Wójt Gminy Raków, która powitała przybyłych gości i wręczyła podziękowania za współpracę lokalnym przedsiębiorcom i darczyńcom.

Następnie głos zabrał Pan Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który w pięknym przemówieniu powitał wszystkich zgromadzonych na organizowanym wydarzeniu.

Po części oficjalnej rozpoczęły się warsztaty kulinarne, zgromadzona w hali gimnazjum publiczność mogła zobaczyć jak należy przyrządzić gęsinę.

Warsztaty kulinarne prowadził wybitny ekspert kulinarny pan Andrzej Gad – Szef kuchni Restauracji „Kaczka Polska” w Hotelu „Tęczowy Młyn” w Kielcach, szefowi kuchni towarzyszył pan Gabriel Gołuchowski – Zastępca szefa kuchni Restauracji „Kaczka Polska” w Hotelu „Tęczowy Młyn”.
Podczas pokazu panowie zaprezentowali jak należy przyrządzić wybrane elementy z gęsi (takie jak: żołądki czy filet) oraz jak należy przyrządzić i upiec całą gąskę. Potrawy wykonywane były na bieżąco, po czym ekspert kulinarny zapraszał publiczność do degustacji przygotowanych dań.

Podczas wydarzenia można było skosztować żołądków rakowskich oraz gęsiny podanej na trzy sposoby przygotowanych wg. dawnych receptur przez zaproszonego eksperta kulinarnego.

W dalszej części organizowanego wydarzenia nastąpiło rozpoczęcie konkursu kulinarnego. Następnie szanownej publiczności oraz uczestnikom przedstawiona została Komisja Konkursowa w skład której przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego powołani zostali:
• Andrzej Gad - Szef kuchni restauracji „Kaczka Polska’ w Kielcach (w Hotelu Tęczowy Młyn),
• Maciej Giermasiński- Kierownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
• Gabriela Król - Prezes Stowarzyszenia „Gęś Kielecka z tradycjami”,
• Agnieszka Łodej - Dyrektor Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
• Janina Skotnicka – Etnograf.

Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie przez uczestniczące w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich potrawy z gęsi kieleckiej, zawierającej minimum jeden produkt z Listy Produktów Tradycyjnych. Do zmagań konkursowych o najlepszą potrawę z gęsiny rywalizowały Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące 13 powiatów z terenu województwa świętokrzyskiego.
• Powiat Buski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Janowianki z daniem konkursowym pn. „Gęś nadziewana kaszą ze śliwkami, grzybami, orzechami i żurawiną”.
• Powiat Jędrzejowski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Staniowice. Panie na konkurs zaprezentowały „Gęś pieczoną z kapustą z beczki”.
• Powiat Kazimierski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Uściszowicach. Na stoisku panie prezentowały „Gąskę śliwką pachnącą”.
• Powiat Kielecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Wolanecki. Panie przygotowały „Gęsie połki z rumem”.
• Powiat Konecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Rogowianki. Panie przygotowały „Flaczki z gęsiny oraz pierogi z gęsiny z kaszą gryczaną i skwarkami”.
• Powiat Opatowski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Kalinki. Na stoisku pań królowała Gąska „Kalinek” z Brzozowej.
• Powiat Ostrowiecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Wólka Bałtowska, które przygotowało „Gęś na czerwonej kapuście”.
• Powiat Pińczowski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Zagajowa. Panie na konkurs przygotowały „Pierś z gęsi podana z jabłkiem w karmelu z sosem żurawinowym”.
• Powiat Sandomierski reprezentowało Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
w Trzebiesławicach, panie na konkurs przygotowały „Gęś pieczona z jabłkami i suszem”.
• Powiat Skarżyski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Sorbin z potrawą pn. „Pieczona gęś z jabłkami”.
• Powiat Starachowicki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina, panie przygotowały „Gęś pieczoną w jabłkach”.
• Powiat Staszowski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Wysoczanki. Panie na konkurs przygotowały danie pn. „Gęś mamusi”.
• Powiat Włoszczowski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Bebelno z „Gąseczką miętóweczką z pieczonymi nadziewanymi ziemniakami i sosami”.

Po rozpoczęciu prac Komisji konkursowej na pięknie udekorowanych przez zespoły startujące w konkursie stołach pojawiły się pieczone gęsi w towarzystwie innych przysmaków - ciast, pierogów i innych pyszności. Komisja Konkursowa musiała dokonać oceny wszystkich 13 dań zwracając szczególną uwagę na:
• Związek z regionem oraz zastosowanie produktów tradycyjnych regionu świętokrzyskiego.
• Ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd,
• Szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką,
• Oryginalnością i pomysłowością,
• Spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu, zgodnie z danymi zawartymi w karcie zgłoszeniowej.

Podczas gdy Komisja konkursowa musiała wyłonić zwycięzców konkursu i oceniała potrawy na scenie głównej wydarzenia odbywał się program artystyczny.
Na scenie w pierwszej kolejności wystąpił dziecięcy zespół ludowy „Rakowskie Fijołecki”. Zespół prowadzony jest pod kierunkiem pani Magdaleny Wojsy i pani Justyny Piotrowicz, które zaprezentowały publiczności najpiękniejsze pieśni ludowe.

Po programie muzycznym zaprezentowanym przez „Rakowskie Fijołecki” na scenie zaprezentowała się „Kapela Sióstr Piotrowicz”. Żwawe i skoczne granie kapeli porwało do wspólnego tańca publiczność zgromadzoną na wydarzeniu.

Po pierwszej odsłonie części artystycznej przyszedł czas na ogłoszenie wyników.

Komisja konkursowa po długich obradach zdecydowała o podziale miejsc, a wyniki obrad zaprezentowała wszystkim Przewodnicząca Komisji – Pani Gabriela Król.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
• I MIEJSCE zdobyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wólka Bałtowska za danie „Gęś na czerwonej kapuście” (Powiat Ostrowiecki)
• II MIEJSCE zdobyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wysoczanki za potrawę pn. „Gęś mamusi” (Powiat Staszowski)
• III MIEJSCE zdobyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich UŚCISZOWICE za danie pn. „Gąska śliwką pachnąca” (Powiat Kazimierski)

Pozostałe – biorące udział w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały nagrody - wyróżnienia.

Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie nagród biorącym w konkursie Kołom Gospodyń Wiejskich. Nagrody wręczała pani Edyta Marcinkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Wolanecki reprezentujące Powiat Kielecki. Nagrodę wręczył pan Zdzisław Pniewski Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz Pani Agnieszka Łodej Dyrektor Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Po wręczeniu nagród na scenie w przyśpiewkach ludowych wystąpili Kapela Morki oraz Koło Gospodyń Wiejskich Kalinki, następnie w tańcach i pieśniach regionu świętokrzyskiego zaprezentowali się Wincentowianie.

Organizatorem wydarzenia kulturalnego był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Wykonawcą działań w drodze zapytania ofertowego było Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie. Partnerem działań realizowanego wydarzenia była Gmina Raków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację wydarzenia.

Prezes Gminnego Towarzystwa Sportowego w Rakowie serdecznie dziękuje za współpracę przy realizacji wydarzenia:
• Panu Maciejowi Giermasińskiemu - Kierownikowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
• Pani Alinie Siwonia Wójtowi Gminy Raków za okazane wsparcie i wszelką pomoc.
• Pani Małgorzacie Stachurskiej oraz Panu Wojciechowi Bulińskiemu – pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za wszelką pomoc.
• Panu Grzegorzowi Szewczykowi – Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie za pomoc w organizacji wydarzenia.
• Pani Magdalenie Wojsa oraz Pani Justynie Piotrowicz za piękny program artystyczny Zespołu dziecięcego „Rakowskie Fijołecki” oraz „Kapeli Sióstr Piotrowicz”,
• Pani Halinie Łukasik za okazaną pomoc w przygotowaniu dekoracji hali.
• Pani Iwonie Skalskiej, Pani Anecie Lipiec, Panu Dariuszowi Jóźwikowi pracownikom Urzędu Gminy w Rakowie za wszelką pomoc.
• Pani Halinie Rejnowicz, Pani Małgorzacie Grosickiej, Pani Grażynie Wesołowskiej, Pani Marii Szpak, Pani Janinie Basińskiej oraz Pani Lilii Basińskiej za wszelką pomoc.
• Panu Andrzejowi Czechowi, Zdzisławowi Banakowi oraz Panu Radosławowi Kania za okazaną pomoc.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014–2020.

Wykonawca wydarzenia na terenie gminy Raków
Prezes Gminnego Towarzystwa Sportowego w Rakowie
Paulina Szewczyk

loga

fot. Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.