Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

010

Przy śpiewie muzyki ludowej w wykonaniu zespołu ,,Rakowskie Fijołecki” w dniu 15 października br. Wójt Gminy Raków Pani Alina Siwonia wspólnie z nauczycielami oraz dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uroczyście otwarła nowo powstałą pracownię edukacyjną.

Pracownia powstała w ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO
pn. "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej- Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

Dzięki pozyskanym środkom pracownia wyposażona została w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne. Zakupione pomoce będą wykorzystywane na lekcjach przyrody, chemii i biologii poprzez wykonywanie przez uczniów doświadczeń w zakresie oceny jakości powietrza atmosferycznego, jakości wody, gleby, obserwacji przyrodniczych. Prowadzone w ten sposób zajęcia będą rozwijały umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokojenia naturalnej ciekawości świata czy odkrywania swoich zainteresowań. Nie ulega wątpliwości, że wiedza teoretyczna poparta doświadczeniem jest najlepszą formą przyswajania. Ten sposób nauczania budzi zainteresowanie przyrodą wśród uczniów, uwrażliwia na jej piękno oraz powoduje chęć do dalszych samodzielnych badań i obserwacji. Wiedza osiągnięta podczas zajęć prowadzonych w formie wykonywania doświadczeń uczy szacunku do przyrody.

Dzięki przeprowadzanym w pracowni edukacyjnej doświadczeniom uczniowie będą mogli poczuć się jak młodzi naukowcy, odkrywcy tajemnic świata i otaczającej nas przyrody.

Po uroczystym otwarciu uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Panią Annę Foryś . Ich pierwszym zadaniem było z pomocą zakupionych pomocy dydaktycznych zbadanie jakości wody.

Całkowita wartość projektu wyniosła 25 599,70 złotych w tym środki z WFOŚiGW w Kielcach wyniosły 20 479,76 złotych.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.