Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

kwiaty pixabay CC0 450

„Nauczyciele są jak kwiaty: roztaczają swoje piękno po całym świecie.
Swoim zamiłowaniem do poznawania świata zarażają swoich uczniów,
którzy później niosą ową ciekawość, gdziekolwiek przychodzi im żyć.
Nauczyciele, ze swoimi słowami mądrości, budzą tego ducha w nas
wszystkich i prowadzą nas po ścieżkach życia.”
                                                                                                      /Deanna Beisser/

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pedagogom oraz pracownikom oświaty dużo radości i zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

Dziękujemy za zaangażowanie w pracę oświatową oraz kierujemy słowa uznania za podjęcie wielkiej odpowiedzialności za kształtowanie umysłów i serc naszych dzieci i młodzieży.

Życzymy również aby wykonywana praca była dla Państwa źródłem przyjemności, satysfakcji osobistej i społecznego uznania.

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Raków
Jerzy Nowak Alina Siwonia

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.