Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

W Chańczy z udziałem mieszkańców odbyło się podpisanie umowy na wykonanie drogi i chodnika w tej miejscowości. W wydarzeniu m.in. wzięły udział osoby, dzięki którym dojdzie do realizacji inwestycji - Piotr Żołądek - marszałek województwa świętokrzyskiego, Michał Godowski - starosta powiatu kieleckiego, Alina Siwonia - wójt gminy Raków, Paweł Gratka - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach oraz Norbert Wnuk przedstawiciel wykonawcy - firmy Drogomex.

W ramach przebudowy zostanie ułożona nowa warstwa wyrównawcza i ścieralna z betonu asfaltowego. Zostanie także wybudowany chodnik z kostki betonowej po prawej stronie o szerokości 2 m i długości ponad 1 km. Drogowcy wykonają także remont istniejących przepustów pod drogą; uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym po lewej stronie oraz uzupełnią oznakowanie pionowe.

Dodatkowo zostanie wykonana przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 764 wraz z założeniem nowoczesnego oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem solarnym. Przy przebudowie skrzyżowania zostanie stworzony także nowy chodnik po obu stronach.

Koszt inwestycji, dofinansowywanej z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, to 1 mln 396 tys. 691,21 zł. Samorząd powiatu przekazał prawie 500 tys. zł, zaś samorząd gminy Raków blisko 193 tys. zł.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.