Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

droga

Wójt Gminy Raków – Alina Siwonia
oraz
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

ZAPRASZAJĄ

Mieszkańców Sołectwa Chańcza
na podpisanie umowy
na realizację następującego zadania

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza wraz z przebudową tarczy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 – część II"

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 29.08.2018r. o godzinie 12:00 w Chańczy koło sklepu spożywczego.

Opis i zakres zadania:
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 0351T przez wieś Chańcza posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m. Nawierzchnia w przeważającej części jest zdeformowana w przekroju poprzecznym oraz podłużnym, ponadto występują ubytki w krawędziach jezdni oraz wymyte i wybite pobocza. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.:

 • ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o śr. gr. 3 cm;
 • ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm;
 • budowę chodnika o szerokości 2,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm o długości 1109,00 m strona prawa;
 • remont istniejących przepustów pod koroną drogi;
 • uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym szerokości 0,75 m o długości 1109 mb strona lewa;
 • uzupełnienie oznakowania pionowego;
 • przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0351T z drogą wojewódzką nr 764 polegającą na:
 • sfrezowaniu istniejącej nawierzchni,
 • ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 5 cm,
 • budowie obustronnego chodnika o łącznej długości 30 mb,
 • wykonaniu oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych – znak D-6 aktywny z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem solarnym.

Koszt inwestycji:
1.396.691,21 zł. brutto

Wykonawca inwestycji:
„DROGOMEX" Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.