Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

6 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizację zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz parlamentarzystów: Senatora RP Krzysztofa Słonia i Poseł na Sejm RP Marii Zuby Gmina Raków otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 393 150,00. Środki te zostaną przeznaczone na remont dróg gminnych: przebudowa drogi w miejscowości Dębno, przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie, przebudowa drogi w Pągowcu.

rownac szanse

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 8 sierpnia, a wnioski można składać do 7 października 2019 roku, do godziny 12.00.

wybory

Redakcja Rakowskich Aktualności Kwartalnych informuje o możliwości zamieszczenia płatnych ogłoszeń wyborczych w najbliższym numerze.

Koszt publikacji wynosi: format A4 – 100 zł, 75% objętości A4 – 75 zł, 50% objętości A4 – 50 zł, 25% objętości A4 – 25 zł. Podane wartości są kwotami brutto.

mapa

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.