Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Kilkuletnie starania Wójta Gminy Raków oraz radnych z miejscowości Wólka Pokłonna i Ociesęki o zapewnienie bezpieczeństwa przechodniów, a szczególnie dzieci na odcinku drogi wojewódzkiej Wólka Pokłonna – Ociesęki powoli stają się rzeczywistością.

W dniu 11 października w imieniu gminy Raków Wójt Gminy oraz skarbnik podpisały umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania pn; Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna.

Wykonawca projektu Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych z Tarnobrzega wykona przedmiotowy projekt do końca miesiąca września 2019 roku za kwotę 63.837 zł.
Sfinansowana w 100% przez Gminę Raków dokumentacja przekazana zostanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w celu fizycznego wykonania chodnika.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.