Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Wójt Gminy Raków - Damian Szpak

Wójt przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. od 7:30 do 17:30

 

Urząd Gminy Raków

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7:30 do 15:00.

wtorek: od godz. 7:30 do 17:30

Nr konta bankowego (podatki i opłaty lokalne):
Bank Spółdzielczy Szydłów Oddział/Raków 85 8521 1016 2002 7004 7193 0078

UWAGA!!!

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nowy rachunek bankowy.
 
NOWY RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy Szydłów Oddział/Raków 05 8521 1016 2002 7004 8477 0050

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.