Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

las pixabay CC0 450

Z uwagi na stwierdzone na terenie Gminy Raków przypadki dewastacji lasów oraz wyłączenia gruntów leśnych z produkcji bez decyzji zezwalającej, jako organ właściwy w sprawach ochrony gruntów leśnych informuję, iż grunty leśne podlegają szczególnej ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. w Dz. U. z dnia 29.06.2016 r. poz. 909 z późn. zm.).

Przez wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rozumie się rozpoczęcie innego, niż leśne, użytkowania tych gruntów.
Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne, następuje na podstawie decyzji zezwalającej, wydanej przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

W decyzji tej określa się obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji - opłaty (należność za wyłączenie gruntów z produkcji, opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne, jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu).

Decyzję zezwalającą należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem wykonania robót budowlanych).Wydanie decyzji zezwalającej następuje na wniosek złożony do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Procedura, formularze wniosków o wydanie decyzji oraz wykaz dokumentów załączanych do wniosku, dostępne są na stronie internetowej www.radom.lasy.gov.pl w zakładce Informacje -> Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji.

Dokonanie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej bez wymaganej decyzji zezwalającej albo niezgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, skutkuje nałożeniem na sprawcę opłat „karnych".

 

Z-ca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej
/-/ mgr. inż. Piotr Kacprzak

Załączniki:
Pobierz plik (RDLP_Radom_gloszenie_2017_04.pdf)RDLP_Radom_gloszenie_2017_04.pdf(Rozmiar: 527 kB,
  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow