Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Koszty, dane techniczne - odnawialne źródła energii

oze

Publikujemy podstawowe dane techniczne, sposoby lokalizacji oraz szacunkowe koszty związane z zakupem i instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dane te są niezbędne, aby Państwo deklarując chęć uczestnictwa w projekcie dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii koordynowanym przez Gminę Raków posiadali wiedzę, która pozwoli ocenić Państwa potrzeby i możliwości finansowe w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Raków. Materiały te opracowano na podstawie danych publikowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Panel fotowoltaiczny przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną prądu stałego.

Kwestia doboru wielkości instalacji PV:
Bardzo ważna przy analizie doboru instalacji jest wielkość zużycia energii –określamy ją na podstawie rachunków za energię elektryczną

Dla domów mieszkalnych zużycie energii elektrycznej średnio wynosi: 3 000 kWh do 5000 kWh/ rocznie

Powierzchnia w m2 potrzebna do zabudowy instalacji:
Panel fotowoltaiczny 0,25 kW – zajmuje 1,6 m2 powierzchni.

 • 3 kW = 12 sztuk paneli fotowoltaicznych x 1,6 m2= ok. 20 m2
 • 5 kW = 20 sztuki paneli fotowoltaicznych x 1,6 m2= ok. 32 m2

Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachu lub na gruncie. Należy sprawdzić czy jest dostępna odpowiednio duża powierzchnia, na której możliwe będzie zamontowanie paneli fotowoltaicznych.

UWAGA!!! Instalacje nie będą montowane na połaciach dachowych pokrytych eternitem lub innymi wyrobami azbestowymi oraz w miejscach zacienionych.

Orientacyjna cena instalacji paneli fotowoltaicznych
1kW mocy zainstalowanej kosztuje ok. 5000 -7 000 PLN brutto
Do kosztu netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości:

 • 8% dla instalacji fotowoltaicznych montowanych na połaci dachowej,
 • 23% dla instalacji fotowoltaicznych montowanych na gruncie oraz w budynkach gospodarczych,

Przykładowa wartość instalacji PANELI FOTOWOLTAICZNYCH (o mocy 3kW) :
18 000 PLN – brutto
10 800 PLN – dotacja 60% (kosztu brutto) ze środków RPO
7 200 PLN – wkład własny mieszkańca

 

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Kwestia doboru wielkości instalacji kolektorów słonecznych:
1 m2 kolektora słonecznego może podgrzać 50 litrów wody/ dobę

 • ≤ 3 osoby => 2 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 4,6 m2
  4,6 m2 x 50 l /dobę => ok. 230 litrów c.w.u. / dobę

  koszt całkowity – ok. 9 000 PLN brutto
  5400,00 PLN – dotacja 60% ze środków RPO
  3600,00 PLN – wkład własny mieszkańca

 • 4 –7 osób => 3 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 7 m2
  7 m2 x 50 l /dobę => ok. 350 litrów c.w.u. / dobę

  koszt – ok. 11 500 PLN brutto
  6 900 PLN –dotacja 60% (kosztu brutto) ze środków RPO
  4 600 PLN –wkład własny mieszkańca

 • 8–10 osób => 4 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 9,6 m2
  9,6 m2 x 50 l/ dobę => ok. 480 litrów c.wu. / dobę

  koszt – ok. 14 000 PLN brutto

Jakie miejsce wybrać dla kolektorów słonecznych?
Mamy następujące możliwości wyboru miejsca na zamontowanie kolektorów słonecznych:

 • w połaci dachu – jeśli ma on nachylenie nie mniejsze niż 25°;
 • na dachu spadzistym,
 • na dachu płaskim lub na ziemi – w takich przypadkach konieczna jest dodatkowa konstrukcja wsporcza przymocowana do dachu,
 • na ścianie budynku.

Najwyższą wydajność mają kolektory ustawione pod kątem 45°do poziomu i skierowane na południe.
Kolektory nie mogą być zacienione przez inne budynki ani drzewa.

 

POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. ... ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).

Efektywność pompy ciepła jest uzależniona od warunków w jakich pracuje; im mniejsza różnica między temperaturami dolnego i górnego źródła tym współczynnik COP jest wyższy i bardziej wydajna jest pompa ciepła.

Szacunkowe koszty pompy ciepła

Pompa ciepła Moc urządzenia

Koszt w PLN

(brutto szacunkowy)

Dotacja 60% Wkład własny mieszkańca
gruntowa

7 kW

13 kW

25 kW

43 000,00

50 000,00

72 000,00

25 800,00

30 000,00

43 200,00

17 200,00

20 000,00

28 800,00

powietrzna do c.o. i c.w.u

7 kW

13 kW

19 kW

21 500,00

29 000,00

36 500,00

12 900,00

17 400,00

21 900,00

8 600,00

11 600,00

14 600,00

powietrzna do c.w.u

2,3 kW (zasob300L)

1,92 kW

(zasob200L)

10 000,00

6 000,00

6 000,00

3 600,00

4 000,00

2 400,00

Pompa ciepła powietrzna na potrzeby c.w.u

 • Projektowo na potrzeby podgrzania c.w.u w gospodarstwie domowym najczęściej w urządzeniach o mocy grzewczej 1,5 kW–3,5 kW przyjmuje się zużycie ok. 50-70 litrów wody na dobę na mieszkańca i na tej podstawie dobiera się wielkość zasobnika na c.w.u

4 osoby x 70 litrów/dobę = 280 litrów – zasobnik

 • Do podgrzania 280 l wody do temperatury 45°C (od początkowej 15,5°C) urządzenie potrzebuje 5 godzin, natomiast do temperatury wyższej np. 50°C – 6 godzin;
 • Koszt podgrzania tej wody wyniesie ok. 1,80 zł (do temp.= 45°C) oraz ok. 2,20 zł (do temp.= 50°C), przy założeniu, że cena energii elektrycznej wynosi 0,52 zł/kWh;
 • Średni pobór energii dla podtrzymania działania pompy ciepła to ok. 1,15 kWh/dobę;
 • Szacunkowy koszt podgrzania c.w.u. (w zasobniku 280 l) wyniesie ok. 82 zł/m-c = 972 zł/rok:
 • 2 zł x 31 dni = ok. 62 zł/m-c
 • 1,15 kWh/dobę x 0,52 zł/kWh x 31 dni = ok. 19 zł/m-c

 

 1. BIP
 2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow