Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Wnioski z Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Raków

ekologia

Niska emisja w gminie Raków.

Od kilku miesięcy trwają  prace nad opracowaniem dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raków na lata 2016-2020, którego opracowanie zostało dofinansowane w 80% ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wnioski z Planu:

  1. 44% budynków gminnych ma braki w termomodernizacji, w tym szczególnie w zakresie ocieplenia ścian. W obiektach wykorzystywane są często przestarzałe, wyeksploatowane i niskosprawne kotły c.o.- c.w.u lub nie są one ogrzewane w ogóle.  Żaden z budynków nie posiada instalacji OŹE.
  2. Stan techniczny oświetlenia ulicznego  określono jako zły. Źródłami światła są głównie oprawy sodowe. Obecnie gminy podejmują działania związane z wykorzystaniem bardziej energooszczędnego oświetlenia typu LED. W Gminie takich punktów świetlnych działa 52.
  3. 60% budynków mieszkalnych (ankietowanych) nie ma ocieplonego dachu / stropu, 43% nie ma ocieplonych ścian, a ok 10% nie ma wymienionych okien.
  4. Dominującym paliwem w gospodarstwach domowych jest węgiel - ok. 82% energii końcowej pochodzi z węgla. Węgiel jest paliwem, które podczas spalania emituje znaczne ilości pyłów w porównaniu do  dostępnych paliw. Z uwagi na ten fakt oraz dużą zawartość benzo(a)pirenu w pyle przyczyną przekroczeń dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu w gminie jest właśnie spalanie paliw stałych w przestarzałych kotłach w sektorze budynków mieszkalnych.
  5. Gospodarstwa domowe w zasadzie nie wykorzystują energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
  6. Oprócz źródeł lokalnych na jakość powietrza gminy Raków wpływ mają ponadregionalne zanieczyszczenia pochodzące z sąsiednich regionów – głównie z uprzemysłowionego powiatu staszowskiego.
  7. 75% ankietowanych nie jest zainteresowanych dokonaniem zmian w gospodarstwie domowym. 22% warunkuje realizację prac otrzymaniem dofinansowania. Na pierwszym miejscu w tym zakresie pojawia się instalacja kolektorów słonecznych, dalej: instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz zakup nowego kotła węglowego lub kotła na biomasę.


log wfosigw PGN szerokie

 

  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow