Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Raków - końcowy etap

smog

Informujemy, że Gmina jest na ukończeniu realizacji projektu pn.: Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Raków. Projekt uzyskał 80% dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, co zostało potwierdzone umową podpisaną w dniu 07.04.2016.


Całkowita wartość projektu:        8400,00 zł
Wysokość dofinansowania:         6720,00 zł

Celem Projektu jest m.in.:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych;
  • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • Redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

W efekcie jego realizacji powstał projekt dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Raków na lata 2016-2020” zawierający:

  • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,
  • zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej;

w tym zadania  nieinwestycyjne (takie jak promowanie gospodarki niskoemisyjnej itp.) oraz inwestycyjne związane ze:

  • zużyciem energii w budynkach/instalacjach (ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych oraz oświetlenia ulicznego)
  • zużyciem energii w transporcie,
  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych.  

W ramach opracowywanego Planu stworzona została baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzacja gazów cieplarnianych.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska z Krakowa, www.mafes.com.pl.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i instytucjom za udzielenie informacji.

 

log wfosigw PGN szerokie

 

  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow