Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 
A+ A A-

Zaproszenie - spotkanie rewitalizacja

wspolpraca 2

W związku z opracowywaniem przez Gminę Raków ,,Programu Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016-2025" Wójt Gminy Raków zaprasza mieszkańców obszaru rewitalizacji na spotkania warsztatowe, które odbędą się w dniu 9 stycznia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Rakowie, sala konferencyjna zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. II spotkanie warsztatowe z mieszkańcami obszaru rewitalizacji- Raków, Dębno, Chańcza (wypracowanie głównych założeń dokumentu) – godz. 13:30;
  2. Spotkanie warsztatowe dla partnerów projektów rewitalizacyjnych (autorów złożonych fiszek) – godz. 15:30.

Program Rewitalizacji jako dokument strategiczny stanowił będzie podstawę do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Mając na uwadze strategiczne znaczenie tego dokumentu i możliwości finansowe jakie wystąpią w nowym okresie programowania Unii Europejskiej w latach 2014-2020 zapraszamy Państwa do uczestnictwa w jego tworzeniu.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do wykorzystania potencjałów obszarów rewitalizowanych.

Serdecznie zapraszamy na spotkania

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

  1. BIP
  2. e-Urząd

program rewitalizacji gminy rakow

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
Kalejdoskop kultury
rakowskie aktualnosci kwartalne

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m