Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
witamy w oficjalnym serwisie internetowym
gminy raków

Najnowsze wydarzenia i informacje

„Spotkania z Niepodległą” – innowacyjna lekcja patriotyzmu

2018 rok jest rokiem wyjątkowego dla nas Polaków święta – to rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego też wiele instytucji, organizacji i fundacji w ramach swoich działań ogłasza konkursy grantowe na projekty tematycznie związane z promowaniem i propagowaniem patriotyzmu w różnych środowiskach. W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki konkursu dotacyjnego nasze stowarzyszenie uzyskało wsparcie na realizację zadania publicznego pt. „Spotkania z Niepodległą” – zadanie publiczne z zakresu kultury. W...

„Regionalnie i tradycyjnie – gęsina w Rakowie”

Nawiązując do dawnych tradycji związanych z hodowlą gęsi na ziemiach rakowskich w dniu 14 października 2018 roku w Rakowie zorganizowano wydarzenie kulturalne – warsztaty oraz konkurs kulinarny pn. „Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny”. Ideą organizowanego wydarzenia jest promocja regionalnych tradycji kulinarnych, popularyzowanie gęsiny jako produktu regionalnego, promowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego, upowszechnianie walorów smakowych gęsiny oraz budowanie więzi wśród lokalnej społeczności.

Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Dla usprawnienia pracy obwodowych komisji wyborczych zamieszczamy poniżej bezpośrednie odnośniki do Kodeksu Wyborczego oraz uchwał i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie obejmującym m.in. obowiązki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Należy zaznaczyć, że są to podstawowe uregulowania, z jakimi obwodowe komisje wyborcze powinny się zapoznać i je stosować w najbliższych wyborach. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej znajdują się również inne regulacje, które powinny być brane pod uwagę w takcie...

Otwarcie pracowni edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie

Przy śpiewie muzyki ludowej w wykonaniu zespołu ,,Rakowskie Fijołecki” w dniu 15 października br. Wójt Gminy Raków Pani Alina Siwonia wspólnie z nauczycielami oraz dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uroczyście otwarła nowo powstałą pracownię edukacyjną. Pracownia powstała w ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGOpn. "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej- Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

Informacja ws. konsultacji dokumentu "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Na podstawie § 5 pkt. 2 Załącznika do uchwały nr VII/36/2011 Rady Gminy Raków z dnia 12 maja 2011 r. - Zasady przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi informuję uprawnione podmioty o podjętej decyzji w sprawie przeprowadzenia konsultacji dokumentu "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Dariusz Jóźwik

Dostęp do wszystkich aktualności