Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 
A+ A A-

OGŁOSZENIE

wspolpraca

Wójt Gminy Raków zaprasza interesariuszy rewitalizacji na wywiady grupowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016–2025, które odbędą się w dniu 3 października 2016 roku w Urzędzie Gminy w Rakowie (sala konferencyjna) zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

  • godz. 10:00 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi);
  • godz. 12:00 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych);
  • godz. 14:00 – sektor gospodarczy (przedsiębiorcy, rolnicy).

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

ankieta

Wójt Gminy Raków
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:
Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Raków

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Raków. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO REWITALIZACJA W GMINIE RAKÓW W LATACH 2016–2025

ankieta

W związku z przystąpieniem przez Gminę Raków do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Gminy Raków na lata 2016–2025 w dniach od 3 czerwca 2016 r. do 1 lipca 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej sporządzenia Programu rewitalizacji dla gminy Raków na lata 2016-2025

ankieta

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców na temat lokalnych problemów i wskazanie ich na terenie gminy. Wyniki ankiety posłużą do wyznaczenia obszarów, na których koncentracja problemów jest największa i gdzie zostaną zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, mające na celu poprawę sytuacji.

Ankieta dla mieszkańców dotycząca sporządzenia Programu rewitalizacji dla gminy Raków na lata 2016-2025

ankieta

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców na temat lokalnych problemów i wskazanie ich na terenie gminy. Wyniki ankiety posłużą do wyznaczenia obszarów, na których koncentracja problemów jest największa i gdzie zostaną zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, mające na celu poprawę sytuacji.

  1. BIP
  2. e-Urząd

program rewitalizacji gminy rakow

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
Kalejdoskop kultury
rakowskie aktualnosci kwartalne

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m