Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 
A+ A A-

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu: Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016–2023

wspolpraca komputery pixabay CC0 450

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji, doprecyzowanych i uzupełnionych po ocenie dokumentu przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Rada Gminy Raków przyjęła Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016-2025

program rewitalizacji gminy rakow 450

Wójt Gminy Raków

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Raków Uchwały Nr XXXII/189/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016–2025

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016–2025

ankieta

Gmina Raków przeprowadziła konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. „Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016–2025”, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Ogłoszenie

wspolpraca 2Wójt Gminy Raków zaprasza mieszkańców obszaru rewitalizacji na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Raków na lata 2016–2025, które odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.

  1. BIP
  2. e-Urząd

program rewitalizacji gminy rakow

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m