Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
witamy w oficjalnym serwisie internetowym
gminy raków

Najnowsze wydarzenia i informacje

„Regionalnie i tradycyjnie – gęsina w Rakowie”

Nawiązując do dawnych tradycji związanych z hodowlą gęsi na ziemiach rakowskich w dniu 14 października 2018 roku w Rakowie zorganizowano wydarzenie kulturalne – warsztaty oraz konkurs kulinarny pn. „Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny”. Ideą organizowanego wydarzenia jest promocja regionalnych tradycji kulinarnych, popularyzowanie gęsiny jako produktu regionalnego, promowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego, upowszechnianie walorów smakowych gęsiny oraz budowanie więzi wśród lokalnej społeczności.

Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Dla usprawnienia pracy obwodowych komisji wyborczych zamieszczamy poniżej bezpośrednie odnośniki do Kodeksu Wyborczego oraz uchwał i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie obejmującym m.in. obowiązki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Należy zaznaczyć, że są to podstawowe uregulowania, z jakimi obwodowe komisje wyborcze powinny się zapoznać i je stosować w najbliższych wyborach. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej znajdują się również inne regulacje, które powinny być brane pod uwagę w takcie...

Otwarcie pracowni edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie

Przy śpiewie muzyki ludowej w wykonaniu zespołu ,,Rakowskie Fijołecki” w dniu 15 października br. Wójt Gminy Raków Pani Alina Siwonia wspólnie z nauczycielami oraz dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uroczyście otwarła nowo powstałą pracownię edukacyjną. Pracownia powstała w ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGOpn. "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej- Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

Informacja ws. konsultacji dokumentu "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Na podstawie § 5 pkt. 2 Załącznika do uchwały nr VII/36/2011 Rady Gminy Raków z dnia 12 maja 2011 r. - Zasady przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi informuję uprawnione podmioty o podjętej decyzji w sprawie przeprowadzenia konsultacji dokumentu "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Dariusz Jóźwik

Dzień Edukacji Narodowej

„Nauczyciele są jak kwiaty: roztaczają swoje piękno po całym świecie.Swoim zamiłowaniem do poznawania świata zarażają swoich uczniów,którzy później niosą ową ciekawość, gdziekolwiek przychodzi im żyć.Nauczyciele, ze swoimi słowami mądrości, budzą tego ducha w naswszystkich i prowadzą nas po ścieżkach życia.”                                                                                                      /Deanna Beisser/ Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pedagogom oraz pracownikom oświaty dużo radości i zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności. Dziękujemy za zaangażowanie w pracę oświatową oraz kierujemy słowa uznania za podjęcie wielkiej odpowiedzialności...

Dostęp do wszystkich aktualności