Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
witamy w oficjalnym serwisie internetowym
gminy raków

Najnowsze wydarzenia i informacje

"E-akta - zmiany w przepisach dotyczące skrócenia terminu przechowywania akt pracowniczych. Nowe formularze ubezpieczeniowe" - SZKOLENIE BEZPŁATNE

Uprzejmie informujemy, iż w nawiązaniu do zmian przepisów, jakie obowiązują od 1 stycznia 2019 r. dotyczących nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS, Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Staszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "E-akta - zmiany w przepisach dotyczące skrócenia terminu przechowywania akt pracowniczych. Nowe formularze ubezpieczeniowe".

II miejsce Rakowskich Fijołecków!!!

16 marca zespół Rakowskie Fijołecki reprezentował Gminę Raków na Dziecięcej Estradzie Folkloru w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Powołana do tego konkursu Rada Artystyczna, oceniała poziom występu, czyli czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania i interpretację. Zwracała uwagę również, na dobór repertuaru i zgodność etnologiczną.

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2019 roku pilotażowy program "Aktywny samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Stop pożarom traw!!!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści...

Lista Odmian Zalecanych na rok 2019 dla województwa świętokrzyskiego

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 633 z póz. zm.) ) oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego...

Dostęp do wszystkich aktualności

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.