Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Trwają prace przy realizacji projektu pn. Budowa wodociągu Bardo

  • Kategoria: Aktualności
  • Sławomir Stanek
  • Odsłony: 162

woda kran

Zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy robót wykonano 8 km głównej sieci wodociągowej, w tym także odcinek pomiędzy Rembowem , a Wolą Wąkopną stanowiący połączenie dwóch systemów wodociągowania „Raków" i „Ociesęki".

Realizowana przez Gminę operacja: Budowa wodociągu Bardo, prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii: tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój lokalny gminy Raków poprzez budowę wodociągu.

Zakładany wskaźnik realizacji to budowa 23,019 km sieci wodociągowej.

Wartość projektu (obejmująca roboty budowlane oraz nadzór inwestorski) wynosi:
4 240 947,00 zł – brutto, w tym przyznana pomoc w wysokości 1 856 263 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wykonawcą robót jest Firma Handlowa Export – Import , Ryszard Bujak z Włoszczowy, natomiast nadzór inwestorski sprawowany jest przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA-PROJEKT.

ue info

  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow