Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Umowa na realizację wodociągu w miejscowości Bardo – podpisana

  • Kategoria: Aktualności
  • Dariusz Jóźwik
  • Odsłony: 825

01

EU Logosbrrwoj swietokrzyskie herb 450herb Gmina Raków nowy 2016 rokprow 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Z radością informujemy, że w dniu 14 lutego 2018 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu Bardo”.

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została Firma Handlowa Export – Import, Ryszard Bujak z Włoszczowy, która za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaoferowała  kwotę 4 230 000,00 zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie sieć wodociągowa o łącznej długości 23,019 km, przyłącza wodociągowe o długości ponad 4 km, pompownia kontenerowa oraz zbiorniki  sieciowe 2 x 70m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W celu zagwarantowania ciągłości dostaw wody pitnej wszystkim mieszkańcom gminy oraz dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę wodociągu „Ociesęki” z wodociągu „Raków”, w ramach zadania zrealizowane zostanie również połączenie tych dwóch głównych systemów wodociągowania. Odcinek o długości ok. 3,0 km będzie łączył  sieć wodociągową w miejscowości Rembów z Wolą Wąkopną.

Zakończenie prac przewidziano - do 25 października 2018 r.

 

EU Logosbrrwoj swietokrzyskie herb 450herb Gmina Raków nowy 2016 rokprow 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

pn. „Budowa wodociągu Bardo ”

 

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój lokalny gminy Raków poprzez budowę wodociągu

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywany wskaźniki realizacji operacji: 23,019 km sieci wodociągowej.

  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow