Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17

 • Kategoria: Aktualności
 • Sławomir Stanek
 • Odsłony: 288

wspolpraca 2

W dniu 26 października 2017 roku zakończył się nabór projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6. Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęło 62 projekty na łączną kwotę 334 517 254,96 PLN. Kwota dofinansowania projektów wynosi 241 207 618,14 PLN, w tym 227 228 111,34 PLN z UE i 14 680 812,51 PLN z budżetu państwa.

Gmina Raków złożyła do konkursu projekt Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rakowie na cele społeczne i kulturalne na kwotę 4 958 000,00 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie o 3 961 720,00 PLN. Środki z projektu pozwoliłyby na przeprowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych, obejmujących zadania związane ze spójnym ukształtowaniem przestrzeni publicznych w celu nadania im nowego przeznaczenia w zdegradowanych obszarach Rakowa. Do głównych obszarów przestrzeni publicznych, dla których przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych jest istotne ze względu na zwiększenie ich funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania oraz realizację procesu rewitalizacji, należą:

 • renowacja i wyposażenie przestrzeni publicznej wokół budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie, w której skład wchodzą boisko, plac zabaw, skocznia do skoku w dal i bieżnia oraz zaplanowany w projekcie do utworzenia park linowy, a także wyposażenie w monitoring,
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie i świetlicy wiejskiej, obejmujących plac zabaw i zaplanowane w projekcie do utworzenia plac z urządzeniami typu „skatepark" oraz miejsce wypoczynku z altaną, ławkami i urządzeniami siłowni zewnętrznej, a także wyposażenie w monitoring i oświetlenie OZE,
 • odrestaurowanie barokowej kolumny z rzeźbą Chrystusa Błogosławiącego,
 • renowacja lokalnych dróg publicznych, tj. ulice: Sienieńskiego, Kościuszki, Leśna, 400-lecia Rakowa i Górki,
 • rewitalizacja przestrzeni publicznej przy rzece Czarnej, dotycząca utworzenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej o utwardzonej nawierzchni na wale przeciwpowodziowym, tablic informacyjno-przyrodniczych, wieży obserwacyjnej, zamontowanie oświetlenia OZE,
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy przepompowni ścieków, obejmujące montaż instalacji fotowoltaicznej, adaptację terenu, wymianę pomp na energooszczędne,
 • doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w sprzęt służący do prowadzenia działalności kulturalnej, jak zestaw multimedialny, zestaw nagłaśniający, komputery z oprogramowaniem,
 • przebudowa przestrzeni przy budynku przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, na której znalazłby się parking z miejscem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, ławki i pola zieleni.

Przeprowadzenie powyższych prac pozwoli na nadanie zdegradowanemu terenowi nowych ról społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Wszystkie elementy będą spełniały odpowiednie certyfikaty i normy, pozwalające na bezpieczne i funkcjonalne korzystanie z odnowionej i powstałej infrastruktury.

Dominika Grzejszczyk

 1. BIP
 2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow