Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Obchody jubileuszu parafii Ociesęki

  • Kategoria: Aktualności
  • Sławomir Stanek
  • Odsłony: 883

1 450


W niedzielę 3 września w kościele parafialnym w Ociesękach odbyły się uroczyste obchody 400-lecia parafii oraz 20-lecia poświęcenia nowego kościoła. W trakcie mszy świętej biskup pomocniczy diecezji kieleckiej ks. Marian Florczyk w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców parafii dokonał uroczystej konsekracja świątyni. W uroczystościach uczestniczył proboszcz ociesęcki - ks. Marian Czajka, byli proboszczowie tej parafii ks. Czesław Kubiś, ks. Tadeusz Cudzik (obecnie dziekan dekanatu daleszyckiego) i ks. Janusz Rydzek (obecnie dziekan dekanatu stopnickiego), oraz liczni kapłani z Kielc i okolicznych parafii. Obecni byli też przedstawiciele władz gminy Raków: przewodniczący Rady Gminy Jerzy Nowak (pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów), wójt Gminy Raków Alina Siwonia; radni i sołtysi z miejscowości wchodzących w skład parafii. W imieniu starosty kieleckiego Michała Godowskiego pamiątkowy grawerton przekazał na ręce proboszcza pochodzący z Celin Paweł Gratka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.


Organizacja obchodów była możliwa dzięki współpracy członków Komitetu Organizacyjnego oraz dużemu zaangażowaniu ze strony mieszkańców parafii, którzy w ramach przygotowań do tej wyjątkowej rocznicy ufundowali pięć witraży okiennych do kościoła. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach przy wsparciu Józefa Haby z Ociesęk poddali renowacji dwa kościelne dzwony, które zawiesili w odnowionej przez nich dzwonnicy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ociesękach przygotowały poczęstunek dla zaproszonych gości, a członkinie KGW Nowa Huta upiekły pyszne ciasto. Oprawę muzyczną w czasie uroczystości zapewniła młodzież ze scholi parafialnej, a uczniowie i uczennice gimnazjum, przygotowujący się do sakramentu bierzmowania, wręczali dary i wiązanki kwiatów. Uczestnicy po mszy św. zostali obdarowani przez ks. proboszcza pamiątkowymi obrazkami i okolicznościowymi słodyczami. Przy wejściu do kościoła została zamontowana tablica upamiętniająca uroczystości, ufundowana i wykonana przez Kazimierza Ślusarza z Wólki Pokłonnej.

Początki parafii w Ociesękach sięgają roku 1610, kiedy właściciel Ociesęk - Jan Gotkowski z Gotkowa w ziemi płockiej herbu Lubicz, notariusz ziemi sandomierskiej wraz z żoną Zuzanną z Komornik postanowili ufundować kościół oraz nadać uposażenie dla przyszłego probostwa. Oficjalne erygowanie parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty nastąpiło 22 grudnia 1617 roku, a dokonał tego biskup krakowski Marcin Szyszkowski.

Parafię Ociesęki tworzyły początkowo wsie: Ociesęki, Koźle, Przyborów (Nowa Wieś), Głazowska, Korzeń, Widalki (Widełki), Wola Widalkowska, Włochy. Należała ona do dekanatu Bodzentyn w diecezji krakowskiej. W 1765 r. do nowo tworzonej parafii w Cisowie włączono wsie Widełki, Włochy, Brzezinki i Łukawę, należące do tej pory do parafii Ociesęki. Ociesęcki okręg parafialny stopniowo obejmował nowo powstające wsie i osady: Wólkę Pochłonną, Korzenno, Celiny, Smyków, Starą i Nową Hutę, Mędrów i Wojteczki.

Przynależność administracyjna parafii Ociesęki zmieniała się wraz ze zmianami granic, w wyniku kolejnych rozbiorów i wojen. W 1805 r. Ociesęki przydzielono do nowo utworzonej diecezji kieleckiej, a w 1818 r., po utworzeniu w granicach zaboru rosyjskiego Królestwa Polskiego, do diecezji sandomierskiej. Ostatecznie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości parafia Ociesęki od 1925 r. znalazła się ponownie w diecezji kieleckiej, a w 1926 r. przydzielono ją do dekanatu daleszyckiego.

Brzemienny w skutkach okazał się dla historii parafii okres II wojny światowej. Kiedy w sierpniu 1944 r. wojska rosyjskie zatrzymały się kilka kilometrów na wschód od Ociesęk, Niemcy wysiedlili ze strefy przyfrontowej wszystkich mieszkańców, a kościół opustoszał. W niedzielę 8 stycznia 1945 r., kilka dni przed wyzwoleniem, Niemcy oczyszczając pole walki spalili pierwotny, modrzewiowy kościół. Po wojnie w latach 1946-1947 wybudowano nowy – mniejszy kościół, mający raczej tymczasowy charakter. Znajdował się on z tyłu zniszczonego, przy kostnicy.

W 1991 r. rozpoczęto staraniem ówczesnego proboszcza ks. Tadeusza Cudzika, budowę nowego kościoła parafialnego w Ociesękach. Kamień węgielny poświęcił papież Jan Paweł II w dniu 3 czerwca 1991 r. podczas mszy na lotnisku w Masłowie, a wkrótce potem rozpoczęto kopanie fundamentów. Świątynia została zbudowana dzięki wielkiemu zaangażowaniu i rękami mieszkańców parafii. W 1996 r. odprawiono w nowych murach pierwszą Mszę św. Rozebrano wtedy stary kościółek z dzwonnicą. Nowy kościół poświęcił w 1997 r. bp Kazimierz Ryczan.

Za czasów kolejnego proboszcza ks. Janusza Rydzka kościół został otynkowany, wyposażony w ławki i otoczony nowym murem. Staraniem obecnego proboszcza ks. Mariana Czajki, który kieruje parafią od 2010 r., w kościele zamontowano ogrzewanie elektryczne i nowe tabernakulum, a w bieżącym roku gruntownie wyremontowano ogrodzenie wokół kościoła.

Wraz z upływem czasu zmieniała się liczebność parafii Ociesęki. W 1791 r. liczyła ona ok. 940 parafian, niecałe sto lat później w 1874 r. liczba ta uległa prawie podwojeniu do 1745 osób. W 1907 r. było to już 2300 mieszkańców, by w 1940 r. osiągnąć największą liczbę 3500 parafian. Po wojnie na skutek migracji i spadku urodzeń liczba ludności zaczęła spadać i obecnie parafia liczy ok. 1250 osób.

Janusz Juszczyk

  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow