Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł

 • Kategoria: Fundusze
 • Sławomir Stanek
 • Odsłony: 467

lgr

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI
"LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Termin realizacji projektu 01.03.2017 r. - 30.06.2018 r.
Rekrutacja do projektu: 20.04.2017 r. – 20.05.2017 r. w godzinach 8:00-15:00.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

„Młodzi - aktywni w świętokrzyskim!"

 • Kategoria: Fundusze
 • Dariusz Jóźwik
 • Odsłony: 579

01

Firma CONSULTOR zaprasza osoby niezatrudnione (bezrobotne lub bierne zawodowo) do 29 r. ż., niezarejestrowane w urzędzie pracy i nie uczące się w trybie dziennym, zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą  do udziału w projekcie „Młodzi - aktywni w świętokrzyskim!". Projekt skierowany jest do osób  z województwa świętokrzyskiego.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 • Kategoria: Fundusze
 • Dariusz Jóźwik
 • Odsłony: 433

biale lugi logo

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” ogłasza nabór wniosków nr: 3/2017 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie: 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru.

Projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 • Kategoria: Fundusze
 • Dariusz Jóźwik
 • Odsłony: 494

biale lugi logo

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”,  jako partner zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD (Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów)  do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1.

Termin realizacji Projektu: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

W projekcie zostały przewidziane następujące formy wsparcia:

 1. BIP
 2. e-Urząd

program rewitalizacji gminy rakow

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m