Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

eternit na dachu

Gmina Raków informuje, że w 2017 roku realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania unieszkodliwiono 3 400 m2  azbestu znajdującego się na posesjach mieszkańców naszej gminy. Zadanie opiewało na kwotę 18 176,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach (w kwocie: 6361,74 zł) i NFOŚiGW w Warszawie (w kwocie: 9088,20 zł).

Przypominamy, że wyroby azbestowe z naszych posesji powinny zniknąć do końca 2032 roku. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do usunięcia i unieszkodliwienia azbestu prosimy o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Rakowie pokój nr11.

 

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

eternit na dachu

Gmina Raków  informuje, że podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków”-II Etap. W ramach zadania przewidziane jest unieszkodliwienie 1200 m 2   azbestu  znajdującego się na posesjach mieszkańców naszej gminy. Zadanie opiewa na kwotę 9 072,00 zł w tym dofinansowanie  ze środków WFOŚiGW w Kielcach (w kwocie: 3 175,20 zł) i NFOŚiGW w Warszawie (w kwocie: 4 536,00 zł).

Przypominamy, że wyroby azbestowe z naszych posesji powinny zniknąć do końca 2032 roku. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do usunięcia i unieszkodliwienia azbestu prosimy o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Rakowie pokój nr11.

 

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

eternit na dachu

Gmina Raków informuje, że podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków”. W ramach zadania przewidziane jest unieszkodliwienie 3000 m2 azbestu  znajdującego się na posesjach mieszkańców naszej gminy. Zadanie opiewa na kwotę 20 088,00 zł w tym dofinansowanie  ze środków WFOŚiGW w Kielcach (w kwocie: 7 030,80 zł) i NFOŚiGW w Warszawie (w kwocie: 10 044,00 zł).

Przypominamy, że wyroby azbestowe z naszych posesji powinny zniknąć do końca 2032 roku. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do usunięcia i unieszkodliwienia azbestu prosimy o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Rakowie pokój nr 11.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2015 roku

eternit na dachu
Urząd Gminy w Rakowie informuje, że wszyscy mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do usunięcia i unieszkodliwienia azbestu mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1 pok. Nr 11 w terminie do końca lutego.
 
Przypomnieć należy, że wyroby azbestowe zgodnie z przepisami prawa mają być usunięte z naszych posesji w terminie do 2032 roku.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2014 roku

eternit na dachu
 
Urząd Gminy Raków informuje, że realizowane w 2014 roku zadanie  pn. "Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków”- etap II zostało dofinansowane w wysokości 9707,68 zł ze środków :
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 3 997,28 zł
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5710,40 zł.
 

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2014 roku

eternit na dachu
 
Urząd Gminy w Rakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na unieszkodliwienie odpadów azbestowych z terenu gminy Raków na rok 2014.

Osoby zainteresowane realizacją zadania jeszcze w tym roku winny złożyć wniosek do Urzędu Gminy pok. nr 11 w terminie do 5 września 2014 roku.
 
Realizacja zadania do końca października 2014 roku.
 
 

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2014 roku

eternit na dachu
 
Urząd Gminy w Rakowie przypomina o nabrze wniosków o dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych. Wnioski mieszkańcy składać mogą w terminie do 15 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1,  pokój nr 11- parter.
 
 

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2014 roku

eternit na dachu
 
Urząd Gminy w Rakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych. Wnioski mieszkańcy składać mogą w terminie do 15 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1,  pokój nr 11- parter.

 

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków 2013

eternit na dachu
 
Urząd Gminy Raków informuje, że realizowane w 2013 roku zadanie  pn.
"Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków" zostało dofinansowane w wysokości 13450,54 zł ze środków :
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 5538,46 zł
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7912,08 zł.
  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow