Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

natura

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach planuje uruchomić linię kredytową dla mieszkańców biorących udział w gminnym projekcie dotyczącym instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach.

Z aktualnych założeń dotyczących finansowania OZE ze środków RPO wynika, że dofinansowanie do instalacji wyniesie 60 %, zatem mieszkaniec musi pokryć pozostałe 40%.

Mając powyższe na uwadze WFOŚiGW rozważa możliwość udzielania pożyczek mieszkańcom, którzy nie posiadają środków na wkład własny. Byłaby to pożyczka zwrotna udzielana na następujących zasadach:

- do 95% różnicy pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi,  a dotacją ze środków RPO, oprocentowanie stałe – 3% w skali roku.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców uzyskaniem pożyczki ze środków WFOŚiGW w Kielcach na wkład własny prosimy o zgłaszanie się do tut. Urzędu Gminy pok. nr 11, lub telefonicznie 041/3535018 wew. 36 w terminie do końca marca 2017 r.

wfosigw

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.