Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

oze

W piątek w Urzędzie Gminy w Rakowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Spotkanie zainicjowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej”.


Podczas spotkania omówiono możliwości pozyskania środków finansowych przez osoby fizyczne z WFOŚIGW w Kielcach oraz  dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Odnawialne źródła energii  (OZE) to naturalne, niewyczerpywane źródła energii, takie jak energia słońca, wiatru, wody i wnętrza ziemi.  OZE nie emitują zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki  OZE  każdy z nas może na własne potrzeby produkować energię i uniezależnić się od dostaw od dużych wytwórców.
Poniżej znajduje się link do programu WFOŚiGW w Kielcach skierowanego do osób fizycznych dotyczący możliwości pozyskania środków na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków.


http://www.wfos.com.pl/WFOS/index.php?option=com_content&view=article&id=417&Itemid=119

Agnieszka Rejnowicz

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.