Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

mfisk zaproszenie

Prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej – Konrad Krönig zaprasza na III MIĘDZYNARODOWE FORUM INWESTYCYJNE SKARŻYSKO – KAMIENNA 31 SIERPNIA – 01 WRZEŚNIA 2018.

W ramach Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego prezentowany jest zarówno rosnący potencjał miast i gmin województwa świętokrzyskiego, jak i regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, kapitał ludzki i potencjał logistyczny. Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, Międzynarodowe Forum Inwestycyjne to idealne miejsce do nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu i zarządzania (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.).

Uczestnikami Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego są przedstawiciele zagranicznych i krajowych podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa, administrację publiczną, sektor bankowy oraz organizacje pozarządowe. Organizowane są również spotkania B2B, pozwalające nawiązać nowe i ciekawe kontakty biznesowe.

Rejestracja uczestnictwa do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Udział w Forum jak i prezentacja oferty handlowej są całkowicie bezpłatne.

 

Informacja pochodzi od Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.