Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

woj swietokrzyskie herb 450

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w uroczystej konferencji, którą organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Konferencja pod tytułem "Krajowy Fundusz Szkoleniowy wzmacnia potencjał świętokrzyskiej gospodarki" będzie doskonałą szansą zapoznania się z aktualnymi możliwościami, jakie wszystkim pracownikom, pracodawcom i przedsiębiorcom stwarza Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zostanie również zaprezentowana długo oczekiwana platforma szkoleń i usług rozwojowych kierowanych do świętokrzyskich przedsiębiorców (Baza Usług Rozwojowych), której powstanie wsparła Unia Europejska.

 01

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na seminarium informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz zasad korzystania z usług doradczych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Seminarium odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. w Hotelu Kongresowym, sala Audytorium w godz. 12.30-15.00.

biale lugi logo

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem naboru wniosków w dniu 2 stycznia 2017 r. i terminem składania wniosków od 16 stycznia do 14 lutego 2017 r. w ramach Lokalnej Stategii Rozwoju na przedsięwzięcia:
1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
1.2.6 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35 roku życia
Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w gminie Raków w dniu 9 stycznia 2017 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

biale lugi logo

Przypominam o naborze wniosków, który trwa od 16 stycznia do 14 lutego 2017 r. w ramach Lokalnej Stategii Rozwoju na przedsięwzięcia:
1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
1.2.6 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35 roku życia.

Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR, musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wzór wniosku dostępny jest pod adresem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.